High Performance Organisaties

Vaak wordt Agile gezien als dé “silver bullet” om de performance van bedrijven te verbeteren. Wat men vaak vergeet, is dat, om een echte High Performing Organisatie te worden, agility moet worden gezien als onderdeel van een grotere aanpak. Om een High Performance Organisatie (HPO) te worden, heeft dr. André de Waal grootschalig onderzoek gedaan en de uitkomst geconsolideerd in vijf pilaren.

Wat zijn de vijf pilaren van een HPO?

Om te spreken van een HPO, is het belangrijk om de volgende vijf pijlers goed te implementeren in de organisatie:

  1. De kwaliteit van het management: “Lead by example” is vaak het credo. Als management op elke laag in een organisatie, is het belangrijk om je eigen gedrag te kennen, je invloed te weten en continu te reflecteren op jouw positie.
  2. Transparantie en daadkracht: ook wel bekend als een van de drie pilaren van Scrum, is transparantie een groot goed binnen een organisatie. Van verhalen vertellen naar vragen stellen. Transparantie wordt gekenmerkt door een dialoog. Geef fouten toe, leer ervan en verbeter je processen.
  3. De langetermijnsvisie: samenwerkingen binnen de hele organisatie zijn onmisbaar voor een HPO, zowel binnen als buiten de organisatie. Om dit te bereiken, is een eenduidige langetermijnsvisie nodig. Deze visie is veel belangrijker voor een HPO dan successen op de korte termijn.
  4. Continue verbetering: binnen veel bedrijven die Scrum omarmen, is de drang om te verbeteren constant aanwezig. Wat ging er niet goed, hoe leren we ervan en wat kunnen we doen om onszelf te verbeteren? Hoe kunnen we innoveren als organisatie en optimaliseren we onze waarde?
  5. De kwaliteit van de medewerkers: een organisatie valt of staat met haad medewerkers. Hoe wordt de intrinsieke motivatie aangesproken? Wat wordt er gedaan om medewerkers te inspireren? Autonomie en verantwoordelijkheid haalt het beste uit de werknemers naar boven.